Från instruktioner till mobilrevolution

Då HeadPower inledde sin verksamhet i början av 2000-talet var dess största tjänster för instruktioner för arbetssäkerhet och standardstrukturer. Fokus låg till en början på innehåll och anvisningar, och applikationernas andel av verksamheten tilltog för drygt 10 år sedan.  

I början av 2010-talet var det fortfarande vanligt att största delen av program som användes för informationsarbete installerades direkt på arbetsstationerna. Men HeadPower utgick i programutvecklingen redan år 2001 ifrån att alla program ska kunna användas enkelt via nätet med hjälp av webbläsaren. Nuförtiden finns det endast ett fåtal företagsprogramvaror som installeras på datorn. I praktiken är de flesta tjänster s.k. molntjänster. 

Utvecklingen av smarttelefoner och det faktum att de blivit en del av allas vardag har haft en enorm inverkan på mjukvaruutvecklingen. Nuförtiden designar HeadPower alla nya tjänster både för dator och mobil användning. Alla tjänster kan enkelt användas lika smidigt både på dator, surfplatta och i mobil.  

Övergången till mobilapplikationer var varken snabb eller självklar. Mobilen som arbetsredskap blev vanligt först långt efter att fritiden för de flesta människor kretsade kring mobilavärlden.  

De finländska nätbolagen har under de senaste 10 åren så småningom börjat acceptera att vi använder mobilen i det dagliga arbetet. 
Tjänsterna för instruktioner Infra Work Instructions (IWI) och projekthantering Infra Work Manager (IWM), som båda fungerar på mobilen, har relativt snabbt blivit en del av användarnas vardag. 

HeadPower har fokus på framtiden och gör kontinuerligt strategiarbete. För tillfället är inriktningen att satsa mer än någonsin tidigare på utvecklingen av nya tjänster. 
HeadPower har under den senaste tiden haft intressanta projekt med fokus på de möjligheter som nya teknologier erbjuder. T.ex. har HeadPower tillsammans med företaget SatNetMonitor ett samarbetsprojekt. De har utvecklat en tjänst som utnyttjar satellitdata vid övervakning av elnätet.

Senaste