Infra Work Academy

UTBILDNING

Med online-inlärningsplattformen Infra Work Academy garanterar du att alla som bygger infranät kan sin sak och vet hur man jobbar på ett säkert sätt.

Med HeadPower Infra Work Academy-inlärningsplattformen tar du hand om att din personal och dina underleverantörer kan sin sak. Det är fritt fram för partner att delta i prov: antalet studerande är obegränsat.

I provavsnitten finns det direkta länkar till Infra Work Instructions (IWI)-instruktionerna, som proven baseras på. Kunnandet bevisas med ett onlineprov. Allt man lärt sig går också enkelt att senare repetera i IWI.

Du kan göra proven helt självständigt oberoende av tid och plats – ett avsnitt i taget eller hela provet på en gång.

Egenskaper

  • Du hittar alltid proven på iwa.headpower.fi
  • Ingen separat kursinbjudan behövs

Företagsspecifika kurser

  • Vi erbjuder företagsspecifika onlinekurser och -prov som är anpassade till dina behov.
  • Du får tillgång till mångsidiga och moderna verktyg
  • Vi överför eller bygger upp kursmaterialen som en tjänst. Du behöver inte lära dig ett nytt system.

Vill du veta mer om Infra Work Academy-inlärningsplattformen?

KONTAKTA OSS