Nätbolag i infrastrukturbranscherna är öppna för nya lösningar 

HeadPower Oy (/Ab)är grundat 2001. En väsentlig del av företagets verksamhetsidé är en aktiv utveckling av stödtjänster för infrastrukturbranscherna. Ett aktivt samspel med myndigheter och nätbolag är en del av HeadPowers kärnverksamhet.  

HeadPower är ett företag som utvecklar branscherna och försöker påverka dem på många olika sätt. Vi påverkar processer, arbetssätt och informationsutbyte mellan dessa parter. En regelbunden dialog med myndigheterna möjliggör att lagstiftningen kan beakta synpunkterna och behoven inom branschen. Dessutom deltar HeadPower i olika utvecklingsprojekt, vars ekonomiska nytta kan realiseras och visualiseras efter lång tid och många år. 

En central del av HeadPowers verksamhet är att leverera molntjänster till nätbolag. Under de första verksamhetsåren bestod HeadPowers kundkrets av företag inom elnäts- och fjärrvärmebranscherna. Samarbetet med bredbandsbolag inleddes i början 2010-talet. Även VA-branschen har varit en samarbetspartner i nästan tio år.  

Företagen inom de olika branscherna har mycket gemensamt. De alla hanterar värdefulla tillgångar och med koppling till samhällets infrastruktur. Investeringar och reinvesteringar byggs för det mesta befintligt. Detta betyder att branscherna kännetecknas av en stark närvaro av regelverk och behovet av samarbete med myndigheterna.  

Den mest framträdande skillnaden mellan branscherna är antalet aktörer inom dem. I Finland finns det ett hundratal elnätsföretag, däremot finns det endast tre stora och färre än 10 mellanstora telekomoperatörer. Inom vattenförsörjningsbranschen är siffrorna däremot helt annorlunda, antalet vattenkooperativ är enormt och vattenverk finns det också hundratals av i Finland.  

Infrastrukturbranschen ses som relativt konservativ bransch. Eftersom projekten ofta sker i befintliga infrastrukturer, behövs en tillförlitlig tjänst och som kan användas av alla parter dygnet runt. Tjänsten behöver vara stabil, pålitlig och ägarna långsiktiga i ägarperspektiv. 

HeadPowers VD Jukarainen betonar att han ändå ser en stor positiv öppenhet inom branschen.  

I Finland är tankesättet det, att den teknologi som utvecklas ska vara oss till nytta för branscherna. När det gäller kritiska funktioner används naturligtvis endast teknologi som är testad och garanterat fungerar, eftersom det innebär stora risker om det uppstår fel.  

Senaste