Ovärderliga verktyg även för små företag

Vetelin Energia (Vetil Energi) är ett av Finlands minsta elbolag. Det betyder förstås inte att saker och ting görs sämre än hos ett större elbolag, och för att underlätta vardagen har HeadPowers IWI-, IWM-, IWD- och IWF-tjänster tagits i bruk.

Kommunen Vetil i Mellersta Österbotten är ovanlig bland finländska kommuner i och med att den äger nätbolaget. Den största delen av verksamheten äger rum inom Vetils gränser. Förutom att sälja el så producerar Vetelin Energia el med vattenkraftverk, vindkraftverk och solkraftverk. Bolaget producerar även fjärrvärme för områdets behov.

Vetelin Energia har redan en längre tid använt HeadPowers tjänster och tog i bruk IWM, IWD och IWF för drygt ett år sedan. För att hantera projekt används IWM (Infra Work Manager), för att skapa och hantera dokument används IWD (Infra Work Documents) och IWF (Infra Work Field) är det

vardagsverktyg som installatörerna bär med sig. Och behövs det instruktioner för jobbet kan IWI (Infra Work Instructions) användas.

Vetelin Energia har 12 anställda, varav sex är tjänstemän och sex är tekniker. Bolaget är därmed det fjärde eller femte minsta elbolaget i Finland mätt i antal anställda.

HeadPower-portalen är ett sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom branschen. När man loggar sig in i portalen visas aktuella evenemang och andra nyheter i nyhetsflödet, och de här fungerar delvis även som praktiska påminnelser.

Små aktörer har ofta andra behov än större aktörer

När det gäller verktyg har små elbolag ibland behov som skiljer sig från större företagens behov. Behoven kan ofta ändå uppfyllas med samma tjänster.

För stora företag är den viktigaste egenskapen i IWM ofta hantering av order-leveranskedjor, infrastruktur och stora byggprojekt. Små företag däremot använder samma tjänst för att kontrollera den dagliga verksamheten och för att hålla sig uppdaterade om arbeten.

För ett litet nätbolag som saknar ett fungerande tjänst för projekthantering kan ett dagligt problem se ut så här: Kunden ringer gällande ett problem och personalen på kontoret som svarar skriver ner det på en gul Post-It-lapp. Lappen går sedan vidare till en tekniker som tar hand om jobbet. När ärendet av någon orsak på nytt dyker upp är Post-It-lappen redan försvunnen tillsammans med alla minnesbilder om vad jobbet egentligen gick ut på.

Med HeadPower IWM kan företag glömma problemet med borttappade papperslappar, letande i mejl eller i gemensamma mappar. Varje genomfört steg lämnar spår och vid behov är det även möjligt att återgå till varje steg. IWM kan alltså mycket väl användas för att kontrollera den egna interna organisationen.

IWF används främst av små och medelstora företag och entreprenörer. Stora företag har inte lika ofta behov av denna tjänst, eftersom de använder tekniker och andra arbetare i fältet som brukar vara anställda av entreprenörer och underentreprenörer.

IWI och IWD används på rätt likadana sätt av små och stora företag. Den enda skillnaden är volymerna av projekt och arbeten. Ett litet företag kanske har två eller fem pågående byggprojekt, medan ett stort företag kan ha 50 eller 100. I båda fallen används emellertid IWI för att hitta uppdaterade instruktioner och för dokumenthantering på precis samma sätt.

Senaste