Fokus på framtiden.

Vi erbjuder finländska molntjänster till nätverksföretag.

Vi gör det möjligt för våra kunder att koncentrera sig på framtiden – våra applikationer och instruktioner ser till att vardagen går smidigt.

HeadPower Oy producerar applikationer och tjänster för nätverksföretag. Våra kunder är el-, vatten-, och fjärrvärmeföretag, underleverantörer i infrastrukturbranschen samt teleoperatörer och aktörer inom stadsinfrastruktur. Vi bidrar aktivt till branschens utveckling genom att upprätthålla en dialog med våra kunder och myndigheterna.

Våra lösningar

APPLIKATIONER

HeadPowers tjänster är resultatet av en djup förståelse av branschen och av att ständigt följa med i tiden.

Vi utvecklar branschen i aktivt samarbete med nätföretag, myndigheter och andra intressenter. Utvecklingsarbetet syns i våra produkter, som erbjuder lösningar på utmaningar inom branschen.

BEKANTA DIG MED VÅRA APPLIKATIONER

INSTRUKTIONER

Vi har rett ut hur saker görs smidigt och vad som bör beaktas i varje situation.

Instruktioner ingår i HeadPowers hårda kärna. I våra omfattande instruktioner hittar du enkelt anvisningar för nästan allt du kan påträffa på fältet och i projekt inom infrastrukturbranschen. Vi har gjort jobbet för dig och rett ut hur saker görs smidigt och vad som bör beaktas i varje situation. Instruktionerna lever och utvecklas också ständigt. När verksamhetsmiljön förändras, kommer du förmodligen först att lägga märka till att instruktionen har uppdaterats.

BEKANTA DIG MED VÅRA INSTRUKTIONER

UTBILDNING

Förutom innehåll är vi även sakkunniga i pedagogik.

Infrastrukturbranschen lever och utvecklas hela tiden, vilket betyder att även människorna måste lära sig nya saker. Förutom innehåll ingår även pedagogik i vår expertis, så du lär dig, inte bara studerar, med vår hjälp. I våra utbildningar lär du dig saker i lämplig takt, eftersom vi respekterar din tid.

BEKANTA DIG MED VÅRA UTBILDNINGAR

Våra kunder

Det Finska Sättet.

För att kunna effektivisera och standardisera byggnation av elnät startade HeadPowers verksamhet så tidigt som 2001. Den utvecklades och utökades med bland annat instruktioner, metoder och riktlinjer för byggnation av elnät. HeadPower som i början erbjöd tjänster i pappersformat och pärmar utvecklades i snabb takt till digitalt format. Idag är HeadPower ett företag som erbjuder många olika digitala tjänster – Det Finska Sättet.

LÄS MER

Inlägg