APPLIKATIONER

Med Beredningssystem appen  hanterar du planeringen av infranät samt förberedelse och hantering av markanvändningsavtal.

Med HeadPower Beredningssystem kan du:

 • Samla projektets grund- och kontaktuppgifter och bilagor på ett och samma ställe där alla parter har snabb tillgång till dem.
 • Rita kartor för arbetet eller som avtalsbilaga och söka markägaruppgifter på kartan.
 • Skapa underteckningsfärdiga markanvändningsavtal och ersättningsberäkningar med kartor och andra bilagor.
 • Kommentera projektet och skicka meddelanden till exempel om hur det går med planen och avtalen.
 • Skriva ut alla projektuppgifter och bilagor i en PDF-fil.

Egenskaper

 • Stöder utförandet av terrängplanering i en logisk ordningsföljd.
 • Skapar underteckningsfärdiga markanvändningsavtal och ersättningsberäkningar inklusive bilagor.
 • Underlättar det praktiska arbetet för terrängplaneraren.
 • Ger alla parter en jämlik chans att använda planeringsmaterialet – när som helst, var som helst
 • Allt planeringsmaterial samlat i ett system, där det snabbt hittas.
 • Harmoniserar planeringsmaterialet som produceras.
 • Minskar antalet verktyg som behövs i planeringsfasen.
 • Minskar behovet att manuellt överföra uppgifter mellan arbetsfaserna.

Kartfunktioner

 • Användarvänliga sök- och redigeringsfunktioner
 • Möjligt att använda företagsspecifika bakgrundskartor eller -nivåer
 • Möjligt att skapa kartor via mängdförteckningar eller överföringsfiler

Vill du veta mer om Beredningssystem-appen?

KONTAKTA OSS