HeadPower och Det Finska Sättet

1.

Tradition, kunskap, branschkännedom, processkunnande

För att kunna effektivisera och standardisera byggnation av elnät startade HeadPowers verksamhet så tidigt som 2001. Den utvecklades och utökades med bland annat instruktioner, metoder och riktlinjer för byggnation av elnät. HeadPower som i början erbjöd tjänster i pappersformat och pärmar utvecklades i snabb takt till digitalt format. Idag är HeadPower ett företag som erbjuder många olika digitala tjänster – Det Finska Sättet.

2.

Bransch- och marknadsledande i Finland

De digitala tjänsterna är helt och hållet anpassade för mobilt arbete. Det betyder att alla har åtkomst till erforderlig information för att kunna utföra sina arbeten. På så sätt är förutsättningarna de bästa möjliga för att kunna arbeta både transparent och visuellt med informationen. Idag arbetar cirka 50 elnätbolag och totalt över 160 kunder på den finska marknaden med HeadPowers tjänster. Elnätsbolag och installatörsföreningen STUL äger HeadPower – Det Finska Sättet.

3.

Branschkunskap, stort energinätverk

HeadPower har sedan starten arbetat mycket nära och i samarbete med branschintressenter – allt ifrån energiföreningar, tillsyns- och lagstiftningsmyndigheter i Finland, såväl som kunder. Samarbeten är en del av HeadPowers DNA och med samma tillvägagångssätt återspeglas genom de lösningar vi erbjuder marknaden. Detta möjliggör transparens från början av planeringen till daglig drift på arbetsplatserna och i fält – Det Finska Sättet.

4.

Tjänster för alla – från planering till genomförande, tjänst med processtöd för alla parter

Under de gångna åren har HeadPower blivit en av de främsta och ledande leverantörerna inom segmentet för infrastruktur i Finland. Kundstocken idag omfattar bland annat elnätsägare (DSO), fjärrvärme (DH), entreprenörer, underentreprenörer, VA-bolag och bredbandsföretag. Ytterligare segment där HeadPowers-lösningar kan användas är till exempel i arbeten med kraftproduktion inom sol och vind – Det Finska Sättet.

5.

Datatillgänglighet, SaaS – molntjänst, datamöjlighet – datamining, trygghet med ISO27001

Vi genererar mer och mer data för varje projekt och arbetsdag. HeadPowers lösningar utgår från en modern datastruktur – där data kan skapas, delas, samlas in och analyseras. Våra lösningar gör det möjligt för användare att upprätthålla en så kallad ”drönarvy ” och se vad som har hänt. Vidare kan vi enkelt skapa rapporter för olika ändamål och användningsfall.

Dessutom, vid ett utökat behov kan rapporter skapas med hjälp av 3:e parts dataverktyg som t.ex. Power-BI. HeadPower lösning är byggd på SaaS och den är certifierad enligt ISO27001, vilket står för mycket hög datasäkerhet och kontinuitet i verksamheten – Det Finska Sättet.