Infra Work Laws

INSTRUKTIONER

Infra Work Laws-lagbevakningstjänsten håller dig uppdaterad om lagändringar i din bransch.

HeadPower Infra Work Laws (IWL) är en lagtjänst som är särskilt specialiserad i energi-, vatten- och telekommunikationsbranschen. IWL följer med lagändringar inom din bransch och filtrerar information för dig om hur ändringarna påverkar ditt företag i praktiken. IWL är även en databas som innehåller alla lagar och bestämmelser som är relevanta för ditt företag och dess verksamhet. Tjänsten är också en permanent länk till myndigheterna när man söker efter och funderar på lagstiftning inom branschen.

Egenskaper

Relevant lagstiftning för infrastrukturbranschen
Vi följer med omkring 300 bestämmelser. En väsentlig del av tjänsten är att identifiera bestämmelser som berör branschen och följa med ändringar i dem.

Nyheter
Lagnyheterna i HeadPower IWL förmedlas av Edita. Nyheter publiceras varje vardag. HeadPower samlar ihop dem till ett branschrelaterat nyhetsbrev som skickas per e-post till alla användare som vill ha det.

EHS-lagbevakning
Lagtjänstens experter skriver rapporter som tydligt förklarar vad som har ändrat i lagen och vilka praktiska följder ändringen kan ha.

 • I laglistan ingår instruktioner som klargör hur man följer bestämmelserna i lagen
 • Tjänsten innehåller alla föreskrifter som ska finnas tillgängliga för konsultation på arbetsplatsen

Bevakningen av lagändringar hjälper till att identifiera och följa med ändringar i lagstiftningen om kvalitets-, verksamhets- och miljösystem.

I bevakningen av lagändringar ingår:

 • Ett lagändringsverktyg, där du kan markera företagsspecifika åtgärder
 • Tjänst för nyheter om lagändringar
 • Nyhetsbrev per e-post om lagändringar och branschrelaterade nyheter
 • Expertrapporter om lagändringarna

I föreskriftsändringarna kan man:

 • Markera vilka branscher/avdelningar ändringen påverkar
 • Markera behandlingsstegen
 • Tillägga hur företaget påverkas
 • Definiera hur viktig lagändringen är
 • Ange en ansvarsperson för införandet av förändringarna
 • Följa med hur man på företagsnivå reagerar till lagändringar

Vill du veta mer om Infra Work Laws-lagbevakningstjänsten?

KONTAKTA OSS