APPLIKATIONER

Mängdförteckning underlättar planeringen av infranät och förberedelsen av struktur- och redskapslistor för arbetsobjekten.

HeadPower Mängdförtäckning är en webbläsarbaserad app som används i terrängplanering, teknisk planering och materialanskaffning för elnät.

HeadPower Mängdförtäckning gör det möjligt att samla grunduppgifterna för det planerade objektet på ett och samma ställe. Dessutom kan du samla arbetsställena inklusive grund- och platsinformation i appen. För varje arbetsställe samlas de enheter, grundstrukturer, redskap och arbeten som tillhör. På så sätt kan Mängdförtäckning automatiskt skapa färdiga och helomfattande struktur- och redskapslistor.

Du kan använda struktur- och redskapslistorna till exempel för budgetering, anbudskalkylering, materialanskaffning, beställning av redskap, teknisk planering och på arbetsplatsen.

Egenskaper

  • Gör det möjligt att samla grunduppgifterna för det planerade objektet på ett och samma ställe.
  • I appen samlas arbetsställena inklusive grund- och platsinformation.
  • Mängdförteckningarna utnyttjas i skapandet av färdiga struktur- och redskapslistor.
  • Instruktioner som har med strukturer att göra läggs automatiskt till i mängdförteckningen.
  • Redskapslistorna kan direkt användas för att t.ex. beställa produkter.

Vill du veta mer om Mängdförtäckning-appen?

KONTAKTA OSS