APPLIKATIONER

HeadPower AR (Augumented Reality) visar hur transformatorstationer och fördelningscentraler ser ut i området.

HeadPower AR ger dig en upplevelse av förstärkt verklighet där du kan placera transformatorstationer och fördelningscentraler direkt på de platser där de planerats. Skärmdumpar från appen visar markägare hur slutresultatet kommer att se ut.

Du kan ladda HeadPower AR till din enhet från Google Play eller AppStore.

Egenskaper

  • Placera transformatorstationer och fördelningscentraler i området
  • Placera markerings- och varningspinnar som används i planeringen av kabeldragning i området.
  • Placera komponenterna noggrant i området med hjälp av appens mätverktyg.
  • Kontrollera komponenters tillåtna avstånd från t.ex. byggnader
  • Se laddningsstationerna för elbilar i det planerade området