ISO 27001 certifikat åt HeadPower

HeadPower Oy har erhållit ISO 27001:2013-certifikat den 21 november 2022.

Certifieringen intygar att företaget följer praxis som upprätthåller en god datasäkerhet i hela sin verksamhet.

Arbetet med certifikatet startade i början av 2022. Informationssäkerhetscertifikatet ställer krav på att innehavaren ska kunna agera informationssäkerhetsmässigt och ha aktuell dokumentation som kan användas för att autentisera vidtagna åtgärder.

HeadPower har alltid tagit informationssäkerhetsfrågor på största allvar, med certifikatet gör det utförda informationssäkerhetsarbetet mer synligt och tydligare dokumenterat.

– Man kan säga att man alltid har kunnat lita på oss i frågor om informationssäkerhet. Nu behöver kunden inte bara lita på vårt ord om datasäkerhet, utan det finns ett certifikat för detta, säger Timo Mutila, COO på HeadPower.

ISO 27001:2013-certifikatet är baserat på en globalt använd standardisering som handlar om kraven för att skapa, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet. För att få certifikatet har HeadPowers medarbetare utfört ett mycket stort arbete och dessutom med stort engagemang från Headpowers anställda.

– När det kommer till informationssäkerhet är personalens engagemang och attityd gällande dessa nyckelfrågor stora, och det har alla här tagit mycket seriöst, tackar Mutila.”

Senaste