Nedan har sammanställts de viktigaste innehållen i IWM-versionsuppdateringen 2022/02.

Länkar

Till IWM:s konkurrensutsättningar, projekt, arbetsplatser och uppgifter är det nu möjligt att foga länkar och hänvisningar till externa system. Som andra flik i partitionen Bilagor har tillsatts en flik Bilagor. Fliken Standardbilagor har raderats från partitionen Bilagor, och länken Instruktioner för beställaren som funnits där har flyttats till fliken Länkar. Länken Instruktioner för beställaren visas alltid på fliken Länkar som den första bifogade länken, och den får aldrig raderas.

Till partitionen Länkar kan fogas länkar i bas-URL-format, IWMID-hänvisningar till andra IWM-objekt samt länkar eller hänvisningar till externa system. Huvudanvändarna kan vid behov bilda nya länktyper via IWM-underhållet, såsom exempelvis NIS-länkar

Länkar-funktionen gör det lättare att länka tilläggsuppgifter till IWM samt navigera mellan olika system.

Arbetsplatsernas personer

På Arbetsplats-objekten kan man nu registrera även andra personer än Säkerhetskoordinatorn. Personerna läggs till på samma sätt som till uppgifterna genom att under knappen för att lägga till uppgifter välja Lägg till person. I arbetsplatserna kan man också skriva in kontaktuppgifter i fri form genom att som personroll välja Annan kontaktinformation.

De personuppgifter som registrerats på arbetsplatserna syns automatiskt för alla dem som verkar på arbetsplatsen och underlättar samt effektiviserar kommunikationen.

Tillägg till företagssökningarna i listvyn Uppgifter

Man kan nu inrikta företagssökningar i listvyn Uppgifter även på Ägar-, Partner-, Betalar- och Fakturerar-företag. Ändringen gör det lättare att hitta rätta uppgifter och att bilda erforderliga sökvillkor för företag som använder Partner-, Betalar- och Fakturerar-företagsfunktioner.

Ändringar i konkurrensutsättningarnas priskomponenter

Från konkurrensutsättningarna har raderats priskomponenten ”Externa kostnader i priskomponenterna” som alltid syntes som en fast bilaga. Om man ännu i fortsättningen vill använda valet i konkurrensutsättningarna, måste valet i fråga bildas via IWM-underhållet och alltid tilläggas skilt för sig till konkurrensutsättningarna.

Funktionen ändrades därför att alla de kunder som använder funktionen inte ville använda standardpriskomponenten i fråga i sina konkurrensutsättningar.

Tilläggsuppgifter om IWM får du av
Thomas Bergerham
Sales Manager
thomas.bergerham(@)headpower.fi
GSM +46 72 853 46 96