Nedan har sammanställts de viktigaste innehållen i IWM-versionsuppdateringen 2022/03.

Förvalda korgar för bifogade filer också för arbetsplatser och projekt

Du kan nu för arbetsplatserna och projekten också ange förvalda mappar för bilagefiler i underhållet av IWM. De förvalda mapparna bildas alltid när man bildar en ny arbetsplats eller ett nytt projekt. Detta minskar ansenligt den onödiga manuella inmatningen av uppgifter för företag som använder mappning av bilagefiler.

Det förvalda klockslaget i Målsättningstidsfälten blir 23:59

I fortsättningen lagras som förvalt klockslag i Målsättningstid-fälten 23:59 i stället för tidigare 00:00. 23:59 är allmänt taget ett mer logiskt förvalt värde ur användarens synpunkt. Med att ange bara ett datum som målsättningstidpunkt avser man att saken ska vara klar under dagen i fråga, inte genast när den börjar.  

En ny kolumn på uppgiftslistan och ett Team-filter

Det har tillagts en ny kolumn och ett Team-filter på uppgiftslistan. Detta möjliggör exempelvis att man filtrerar uppgiftslistorna per team och underlättar hanteringen av teambaserade uppgifter.

Ökad storlek på beskrivningsfältet och andra omfattande textfält

Till beskrivningsfältet och andra omfattande textfält har fogats en möjlighet att vid behov tänja ut fältets längd. Detta gör det lättare att läsa och skriva i fältet, om det finns mycket text.

Ändringar i enhetshanteringarna

Enhetsrader som lagts till av ett annat företag kan inte längre raderas av det andra företaget. Med detta hindrar man situationer, i vilka exempelvis en leverantör raderade redan kostnadsallokerade ursprungliga beställningsrader som lagts till av beställaren.  

Förbättringar av mobilanvändargränssnittet

Mobillistvyerna har förbättrats och gjorts klarare genom att foga tilläggsuppgifter till dem. Detta gör det lättare och snabbare att hitta de rätta objekten.  

Den första budgeteringsenhetsförteckningen automatiskt för arbetsplatserna

För arbetsplatsens ägare bildas den första budgeteringsenhetsförteckningen automatiskt. Detta underlättar och påskyndar budgeteringen av arbetsplatserna, när man inte alltid särskilt behöver bilda en budgeteringsenhetsförteckning.

IWM-länkarnas data till IWR-rapporteringen

IWM-länkarnas data har lagts till IWR-rapporteringen.

Korrigering i innehållsförteckningslänkarna

Det problem i ”innehållsförteckningslänkarna” i högra kanten, som ibland styrde sidan till fel plats, har korrigerats.

Dessutom utfördes ett flertal andra mindre förbättringar och funktioner som underlättar användningen.

Tilläggsuppgifter om IWM får du av
Thomas Bergerham
Sales Manager
thomas.bergerham(@)headpower.fi
GSM +46 72 853 46 96