Introduktion av ett nytt satellitnätövervakningssystem SatNetMonitor för norska nätverksföretag 16.9. i seminariet “Temadagar Vedlikehold”. Seminariet fokuserar på underhåll av elnät och är det största seminariet om ämnet i Norge. Presentationen av SatNetMonitor i Norge kommer att ges av vår VD Antti Jukarainen.

SatNetMonitor-tjänsten har utvecklats i samarbete med finska elnätsföretag, European Space Agency (ESA) och HeadPowers partners.

Bilden visar en riskbedömning skapad av systemet om växande vegetation i närheten av kraftledningar.