Möjliggör elektronisk hantering av besiktningsprotokoll

INFRA WORK DOCUMENTS

Inga pappersblanketter längre!

HeadPower Infra Work Documents är elektroniska formulär som kan fyllas i via webbläsaren.
Formulärerna kan ifyllas även när nätverksanslutning inte är tillgängligt (offline).

 

 

Ifyllning av inspektionsformulär direkt på arbetsplatsen via webbläsaren med mobil eller surfplatta

Datan förs in och sparas direkt på inspektionsplatsen

Underlättar och gör rapportering effektivare

Antal fel minskar (otydling handstil, borttappade blanketter)

Genomförandet av förändringar påskyndas

Möjlighet att producera bilddokumentation