Vattennät

Behåll kvaliteten under hela processen

Våra tjänster för konstruktion och underhåll av vatten- och avloppsnät underlättar vardagen för alla som arbetar inom vatten- och avloppssektorn. Det är av högsta vikt att kunna behålla infranätets driftssäkerhet under alla skeden av förvaltningsprocessen för nätegendomen. Därför erbjuder vi applikationen Orderhantering, med tilläggsegenskaper och uppdaterad lagstiftningsinformation, som verktyg för underhåll och utveckling av vattennät.

Dessutom ingår Timregistrering och Kompetensregister som verktyg i vårt sortiment för kontroll av medarbetarnas arbetstid och hantering av deras kunnande. Du kan välja bland produkterna och bygga upp den tjänstehelhet du behöver.

Oavsett om du vill beställa service eller behöver rapporter över utförd service hittar du de verktyg du behöver i vårt sortiment. Vår målsättning är att våra kunder och deras samarbetspartners ska ha en smidig användarupplevelse.

HeadPowers produktsortiment

Vi gör att samarbetet mellan beställare och leverantör fungerar problemfritt även för större projekt. De enskilda produkterna är utformade så att de kompletterar varandra och vid behov kan bilda en helhet som stöder hela verksamhetsprocessen. Du kan till exempel använda vår applikation Orderhantering eller en mer heltäckande tjänstehelhet.

Vår inköpsprocess fungerar gradvis, step-by-step, och garanterar att du är nöjd i varje skede av processen. Som kund kan du skräddarsy tjänstehelheter som passar just för dina behov. Närmare information om produkterna samt bruksanvisningar finns i samband med produkterna.

Betjäning är vår grej

HeadPower samarbetar med ditt företag och utvecklar sina tjänster genom att beakta organisationens behov.

Förutom våra färdiga applikationer erbjuder vi även våra kunder ett starkt branschkunnande för definition, planering och förverkligande av kundspecifika datasystemlösningar.

Ta kontakt, så diskuterar vi hur vi kan stå till tjänst.