En ny uppdatering av användargränssnittet har publicerats till Orderhantering 28.10.2016. Vid uppdateringen förnyades applikationens utseende. Nu öppnas en ny ärendekatalog som standard i Orderhanteringen. Användare av den avgiftsbelagda versionen kan definiera sig en egen standardöppningsvy. För användare av den kostnadsfria versionen är standardvyn en listning över företagets alla projekt och arbeten. Gamla ärendekataloger kan fortfarande finnas under Klassisk vy -valet på huvudmenyn.

I samband med uppdateringen flyttade huvudmenyn som tidigare fanns på vänster sida av applikationen till överdelen av användargränssnittet. Samtidigt gjordes några andra förbättringar och klarningar till användargränssnittet. Till exempel storleken på textfälten ökades så att användningen vore lättare också med beröringsskärmar.

Du kan bli bekant med dessa förändringar via videopresentationer som kan finnas på produktnyheter av Orderhanteringen.