Fr.om. 1.3.2022 har Thomas Bergerham börjat som HeadPowers första, svenska försäljningschef i Sverige

Ett av HeadPowers mål har varit att utöka sin expertis och tillhandahålla tjänster till kunder bl.a. i andra nordiska länder. Redan nu använder ett av Sveriges största distributionsnätsföretag och dess entreprenörer HeadPowers produkter i sitt dagliga arbete. Hittills omfattar vårt produktutbud i Sverige IWM och IWD.

Expansionen skapade ett behov av att involvera en lokal etablering i Sverige. Bergerham valdes till sin position efter en långvarig rekryteringsprocess. Bergerham har en elkraftteknisk bakgrund och utbildning och vidarestudier inom  bl.a. ledarskap och projektledning. Han har hela sin karriär jobbat inom energisektorn, och har mycket goda kontakter och nätverk energibranschen.

Bergerham har främst arbetat med affärsutveckling, som konsult för olika typer av energibolag med bl.a. upphandling och som projektledare. Hans styrkor inkluderar kundfokus, kreativt tänkande och teknisk och kommersiell kunskap. Det så kallade saltet i arbetet för Bergerham är samspelet mellan partnerna och särskilt skapande av nya kontakter.

Kontoret ligger i centrala Stockholm varifrån Bergerham kommer att ansvara för den svenska marknaden och kunderna. Syftet är att öka HeadPowers medvetenhet (närvaro) i Sverige, att övertyga kunderna om fördelarna av våra produkter och att upprätthålla kundkontakter i samarbete med finska kollegor.

HeadPower önskar Thomas varmt välkommen till teamet!