Telenät

Handla rätt. Handla säkert.

Våra produkter för dem som konstruerar och låter konstruera telekommunikationsnät bidrar till att förverkliga snabba och tillförlitliga telekommunikationsnät.

Telekommunikationsinfrastrukturen måste fungera i alla förhållanden. Därför är det viktigt att planerings- och konstruktionsarbetet förverkligas i samarbete mellan alla parter. Med förutseende planering garanteras att nätet fungerar under en lång tid. Möjligheten att i efterskott lägga till mervärdessystem i regionnäten vittnar om vederbörlig planering.

Aktiv planering och framförhållning garanterar även nätets driftsäkerhet och datasäkerheten. Dokumenteringen av planerings- och konstruktionsskedena samt underhållsåtgärderna utgör en väsentlig del av säkerheten.

De produkter vi erbjuder har delats in enligt tema. Du behöver inte veta vad du letar efter – det räcker om du vet vilket område du behöver hjälp med.

HeadPowers produktsortiment

Vi gör att samarbetet mellan beställare och leverantör fungerar problemfritt även för större projekt. De enskilda produkterna är utformade så att de kompletterar varandra och vid behov kan bilda en helhet som stöder hela verksamhetsprocessen. Du kan till exempel använda vår applikation Orderhantering eller en mer heltäckande tjänstehelhet.

Vår inköpsprocess fungerar gradvis, step-by-step, och garanterar att du är nöjd i varje skede av processen. Som kund kan du skräddarsy tjänstehelheter som passar just för dina behov. Närmare information om produkterna samt bruksanvisningar finns i samband med produkterna.

Betjäning är vår grej

HeadPower samarbetar med ditt företag och utvecklar sina tjänster genom att beakta organisationens behov.

Förutom våra färdiga applikationer erbjuder vi även våra kunder ett starkt branschkunnande för definition, planering och förverkligande av kundspecifika datasystemlösningar.

Ta kontakt, så diskuterar vi hur vi kan stå till tjänst.