En förväntad heltäckande förnyelse av portalen framskrider till produktionsskedet på måndag 4.4.2016.

En ny portal är ett modernt användargränssnitt som fungerar med alla dataterminaler. Samtidigt tas nya egenskaper i bruk; i framtiden är det till exempel möjligt att lägga till produkter i egna favoriter.

I samband med förnyelse av portalen, såsom i samband med utveckling av våra andra produkter, ber vi dig att ta en stund av din tid för att ge feedback. Med hjälp av feedback kan vi utveckla portal och vår verksamhet.

Tilläggsuppgifter:
HeadPower Kundtjänst

Sverige
+46 8 410 19 405
helpdesk.sweden(@)headpower.fi

Finland
010 841 5454
helpdesk(@)headpower.fi