Orderhantering - Infra Work Manager (IWM)

HeadPower Infra Work Manager är en applikation för hantering av beställning, leverans, kontroll och rapportering under konstruktion av infranät.

Varför använda Infra Work Manager?

 • Ger en tydlig bild av arbets-, resurs- och helhetssituationen
 • Gör det möjligt att följa arbetsfaserna i realtid
 • Klargör och förenklar kommunikationen mellan olika parter
 • Standardiserar beskrivningen av arbetsbeställningar och kontroll av förändringar
 • De olika faserna, parterna och händelserna dokumenteras automatiskt
 • Stöder resurs- och materialstyrning
 • Täcker hela beställnings-leveransprocessen, från allmän planering och budgetering av objektet till dokumentering av arbetet och sakgranskning av fakturor
 • Integrerbar i andra datasystem

I Finland har över 170 företag och organisationer redan registrerat sig som användare av IWM. Inom beställningssystemen för infranätsarbete är HeadPower Infra Work Manager marknadsledande i Finland.

Vill du ha ytterligare information om HeadPower IWM? Vänligen kontakta oss.

Infra Work Manager (IWM) orderhanteringssystem är ett verktyg för hantering av beställnings- och leveranskedjan vid konstruktion av distributionsnätet samt för företagsintern resurshantering och orderhantering och konkurrensutsättning av entreprenader hos entreprenörerna. HeadPowers IWM verktyg för orderhantering finns både för entreprenörer och nätbolag.

Uppdaterad information

Applikationen är oberoende av användarens plats och fungerar alltså med terminaler både på kontoret och ute på fältet. På fältet kan man bl.a. använda mottagande och kvittering av uppdrag, timregistrering samt kartfunktioner som platsbestämning och guidning.

Det är möjligt att beställa arbeten från vald leverantör i systemet. Leverantörerna kan använda systemet till att rapportera om hur arbetet fortskrider samt vid slutförande av arbetet låta granska faktureringsförslag som rör arbetet. Leverantörerna kan dessutom använda IWM till att styra sina egna resurser.

Det går att använda IWM till att automatiskt modifiera de tekniska produkterna för arbetsplanen till handelsprodukter. Ett klart definierat kommersiellt resultat minskar byggherrens arbetsmängd och risken för onödigt utredningsarbete minskar.

Tilläggsegenskaper i Infra Work Manager

Förutom grundpaketet för orderhantering går det att få tilläggsegenskaper efter företagets egna behov. Vi utvecklar tilläggsdelarna kontinuerligt så att de motsvarar våra kunders behov.

 

Allmän planering arbetstyp
 • Effektiviserar planeringen och förvaltningen av långfristiga investeringsprogram
 • Tydliga och åskådliga tid- och stapeldiagram som stöd för nätbolagets allmänna planering
 • Uppföljning av förverkligat resultat i relation till uppgjorda planer (budgeterat för allmänna planer vs. fakturerat för arbeten)
Konkurrensutsättning
 • Gör det möjligt att konkurrensutsätta alla nätbolagets arbeten som finns i IWM
 • Erbjuder ett effektivt och snabbt sätt att jämföra offerter
 • Stöder konkurrensutsättning i olika enreprenadformer, t.ex. helhetspriser, enhetspris och konstruktion med helhetsanvar
Resurshantering
 • Gör det möjligt att allokera resurser på bas av t.ex. belastning, hur lång tid arbetet tar och eftersträvat slutförandedatum
 • I huvudsak ett verktyg för teamledning, arbetsledning och chefer
 • Effektiviserar planering och allokering av resurser för arbetet
 • Bidrar till att hålla leveranstider samt balansera och följa upp belastning enligt installatör
 • Tillgänglig i IWM för entreperenörer
Rapporttjänst
 • En inblick i kundens egen information
 • Gör det möjligt att utnyttja och analysera den information som finns i applikationen på ett bredare sätt
 • Det som registreras i tjänsten: information om uppdrag, information om genomgångs- och hanteringstid, information om antal samt ekonomiuppgifter för olika arbeten, information som behövs för att secificera olika uppdrag och hantera personuppgifter
 • Tillgänglig i IWM både för entreprenörer och nätbolag
Hantering av arbetarskyddet
 • Applikationen är uppdelad i fyra delar: Arbetsplatsens identifieringsuppgifter, säkerhetsdokument angående arbetsplatsen, arbetssäkerhetsfrågor angående arbetsplatsen och inskolning samt besiktningsblanketter angående arbetssäkerheten på arbetsplatsen
 • Förbättrar arbetssäkerheten genom att ge alla parter i projektet ett gemensamt verktyg för att beakta säkerheten, från planeringsskedet ända till förverkligandet
 • Tillgänglig i IWM för både entreprenörer och nätbolag
SMS-utskick
 • Kommunikation med SMS om hur arbetsfaserna fortskrider för de tillfällen när kommunikation genom portal och e-post inte räcker till
 • Tillgänglig i IWM både för entreprenörer och nätbolag
Kartfunktioner
 • Gör det möjligt att hantera uppdrag och resurser på kartbasis
 • Kartmaterial, uppdrag, intressepunkter samt utrustning som ska följas visas på kartan
 • Landsvägskartan används som grundkarta (Googles kartmaterial), med möjlighet att importera egna kartnivåer, t.ex. nätinformation
 • Tillgänglig i IWM både för entreprenörer och nätbolag