Mobil Orderhantering

Varför använda Mobil Orderhantering?

  • Hantera arbetet på fältet elektroniskt och i realtid
  • Information om genomfört arbete når direkt faktureraren på kontoret
  • Den anställde får arbetsorder inklusive tillägg direkt till mobilen, utan onödiga telefonsamtal eller överlopps papper
  • All information som angår utförandet av arbetet är alltid korrekt och lättillgängligt
  • Ledningen har en bild på realtid av arbetet och fortskridandet ute på fältet
  • Dokument, bilder, och andra filer kan levereras enkelt och snabbt.

Vill du ha ytterligare information om HeadPowers Mobil Orderhantering? Vänligen kontakta oss.

Mobil Orderhantering är gjord främst för installatörer för extern behandling av arbetsorder ute på arbetsfältet. Ordern överförs till installatören automatiskt, då abonnenten inställt honom som utförare av arbetet i Orderhanteringen. På beställningen ses all relevant information angående arbetet som utförs, såsom namn, beskrivning, plats, abonnent, schemainformation, produkter, bilagor och kommentarer. Appen tillåter också installatören att tillägga relevant information om pågående arbetet. Det är möjligt att uppdatera status av ordern (påbörjad, färdig) kommentarer, bilagor (bilder, videon, etc.), digitala protokoll, liksom faktiska enheter.

Service oberoende av plats

Orderinformation är tillgänglig när som helst, var som helst, då apparaten är ansluten till nätverket. Då kan information föras direkt in till systemet och är då omedelbart tillgängligt på kontoret.