Digiprotokoll

Möjliggör elektronisk hantering av besiktningsprotokoll

Varför använda Digiprotokoll?

  • Förutom fördelen av inspektionsdokument, enklare behandling av uppgifter
  • Klargör, underlättar och förbättrar verksamheten mellan entreprenören och leverantören
  • Informationen förs in och sparas direkt vid inspektionsplatsen

Vill du ha ytterligare information om HeadPower Digiprotokoll? Vänligen kontakta oss.

HeadPower Digiprotokoll är elektroniska formulär som kan fyllas i via webbläsaren. Formulärerna kan ifyllas även när nätverksanslutning inte är tillgängligt (offline).

Datan av formulären lagras i HeadPower -portalen och är då lätt tillgängligt utan att behöva söka nyckel till arkivrummet och genomgå hyllor av mappar. Digiprotokoll kan användas i samband med HeadPower Orderhantering, och elektroniska formulärerna ansluts direkt till rätta ordern/arbetet.