Beställ, genomför, hantera, övervaka och kommunisera. I realtid, mellan alla parter.
IWM gör allt detta möjligt.

 

INFRA WORK MANAGER

IWM tar projekthantering upp till nästa nivå!

Enkelt och lätt omfattbart användargränssnitt

Ha koll på helheten snabbt och enkelt via dashboardvyn

Se hur lätt allt handlas med IWM

i

Standardiserar arbetsbeskrivning och vidarebefordran

Separata standarduppgiftsformulär för olika typer av byggarbetsplatser och uppgifter

w

Förbättrar kommunikationen mellan abonnent, leverantör, underleverantörer och partners

T.ex. Datarapportering och analys, dokumentation

Kan integreras med andra system

Kan användas på PC, surfplatta och mobil

Underlättar besittningen på order-leveranskedjan och ger en korrekt bild av situationen

Separat instrumentpanel och listvyer för projekt och uppgifter

Förbättrar resurs- och materialhantering

Resurshantering, skiftplanering, timposter och platsrapportering

Kräver ingen serverinvestering eller underhåll från klienten

Intresserad av att höra mer? Kontakta oss gärna!

kontakt(@)headpower.fi