Introduktion av tjänsterna

 

Förutom själva produkten erbjuder vi även hjälp för introduktionsprocessen: analys av dataflödet, introduktionsplan, nödvändiga workshoppar för personal och ledning samt utbildning, allt skräddarsytt för varje kund. Vi är medvetna om att det finns annat än bara tekniken som måste beaktas då man introducerar nya processer. Det är människan som förverkligar ändringarna. Därför är det viktigt att var och en i kedjan förstår målen med processen och hur den fortskrider. Tack vare vår välplanerade introduktionsprocess kan vi se till att det går enkelt att introducera tjänsten och visa användarna vilka fördelar de får med den förnyade processen, samt garantera en hög användningsgrad för tjänsten redan från början.

Vi säljer HeadPower-produkter som är klara att användas. Alla tjänster och produkter används genom HeadPower-portalen. Du får nödvändiga användarnamn och behörighet i samband med uppgörande av avtalet om portaltjänster.

Behöver du mer information? Vänligen kontakta oss.