Jag vill informera alla våra kunder för risken av den föråldrade Microsoft Internet Explorer-webbläsaren.

Microsoft har drivit ner utvecklingen av IE11 sedan 2015, efter publicering av Edge-webbläsaren. Microsoft har dock behållit IE11-support för att tillåta stora företag att använda sina gamla system medan de kontrollerat övergår till nya webbläsare. I och med detta, har IE11 inte på länge stött utvecklingen av de senaste funktionerna i webbläsarbaserade applikationer. Microsoft har nu själv också uppmanat att ge upp användning av IE: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/The-perils-of-using-Internet-Explorer-as-your-default-browser/ba-p/331732

HeadPower Oy tog bort IE11 från stödda webbläsare fr.o.m. 1 januari 2018 på grund av de tekniska bristerna i IE, och de risker som därmed bildas för våra kunder. Webbläsaren är en kritisk del av webbläsarbaserade applikationer. Webbläsaren behöver vara tillförlitlig, och villkoret var inte längre uppfyllt av IE. Först och främst stöder vi nu den senaste versionen av Chrome-webbläsaren. Vi stöder också de senaste versionerna av Edge- och Firefox-webbläsare enligt vårt bästa.

Förutom de allmänt kända säkerhetsbristerna i IE, är dess bristande handlingsförmåga också som strider mot integriteten och konfidentialiteten av behandling av personuppgifter som krävs enligt EU: s databeskyddsförordning (GDPR). Strängt tolkat, är användningen av IE redan i strid med § 5 i sekretesslagen.

Jag rekommenderar starkt, att alla våra användare snabbt byter över till att använda Chrome-webbläsaren.

Datasäkerhetshälsningar,
Timo Mutila
Chief Operating Officer
HeadPower