HeadPowers Anvisningarna för arbete med spänning är avsett för alla som arbetar med spänning – allt från installatörer till chefer och företagets ledning. Anvisningarna fungerar som ”verktygslåda” där man alltid hittar uppdaterade verktyg för att kunna arbeta tryggt och med allmän information.

Arbetsinstruktionerna, reglerna och filerna finns alltid till hands och uppdateras så att de uppfyller myndighetsbeslut och standarder.

Anvisningarna för arbete med spänning fungerar på samma sätt som de andra anvisningar inom HeadPowers produktfamilj. Genom att ingå ett behörighetsavtal med HeadPower för alla medarbetare inom ert företag får de åtkomst till Regler för arbete med spänning i HeadPower–portalen.