Övergångsperioden mellan den gamla och den nya portalen slutar. Användare kommer automatiskt att omdirigeras till den nya portalen från fredag ​​31 januari. Användning av portalen efter reformen kräver inte extra ansträngning.

– Den nya portalen har samma funktioner som den gamla. Arbeten kommer säkert att göras lika väl, utan extra lärande av portalen, säger Harri Rostedt, servicechef på HeadPower.

Gränssnittet för den nya portalen är baserat på samma layout och tänkande som HeadPower IWM (Infra Work Manager) och IWD (Infra Work Documents). Den är designad först och främst i åtanke på mobilitet, allt finns tillgängligt med ett knapptryck.

– Ur användarens perspektiv är det smartast att grunderna fungerar på samma sätt i alla HeadPower-produkter. Om varje produkt hade sitt eget individuellt utvecklat gränssnitt skulle det alltid kräva anpassning, säger Rostedt.

HeadPower-produkter utvecklas ständigt för att tillgodose våra användares behov nu och i framtiden. Tydlighet och klarhet i användarupplevelsen förblir ett viktigt mål i framtiden.