Publicering av en ny portal och inloggning

En förväntad heltäckande förnyelse av portalen framskrider till produktionsskedet på måndag 4.4.2016. En ny portal är ett modernt användargränssnitt som fungerar med alla dataterminaler. Samtidigt tas nya egenskaper i bruk; i framtiden är det till exempel möjligt att...